FBIM Transactions


FBIM Transactions
MESTE FBIM Transactions
Fakultet za poslovno industrijski menadžment
Knez Mihailova 33
11000 Belgrade
Srbija


E-mail: fbim@meste.org

Ako vam je neophodan faks, možete da koristite: +381 11 354 99 37
Za prelazak na engleski jezik kliknite na ikonu

Designed by ZCe&Assoc
Email us