FBIM Transactions
Urednik
Zoran Čekerevac
Ukoliko želite da recenzirate ili da komentarišete neki od najavljenih članaka, molimo vas da prvo iskopirate naziv članka i da potom kliknete ovde.
U sledećem broju


U sledećem broju, između ostalog objavljujemo:
(Da biste pročitali apstrakt rada kliknite naslov rada)

  1. Zoran Čekerevac, Zdenek Dvorak, Ludmila Prigoda i Petar Čekerevac
    ČOVEK-U-SREDINI NAPADI I INTERNET STVARI

    Da biste pročitali ovaj članak pre zvaničnog objavljivanja u časopisu kliknite ovde

  2. Boris Bursać i Stanislav Glumac
    AGRARNA REFORMA U RUSIJI U XIX VEKU I NJEN UTICAJ NA RUSKU PRIVREDU

    Da biste pročitali ovaj članak pre zvaničnog objavljivanja u časopisu kliknite ovde
ČOVEK-U-SREDINI NAPADI I INTERNET STVARI

Zoran Čekerevac
Zdenek Dvorak
Ludmila Prigoda
Petar Čekerevac


Rad prihvaćen: 18.02.2017.

Apstrakt
Izvanredno brz razvoj računara i računarskog softvera su neki od uzroka sigurnosnih propusta koji napadačima omogućavaju uspešno izvođenje napada na informacione sisteme njihovih korisnika. Masovno širenje Interneta stvari će napraviti veću razliku između trenutnog shvatanja Interneta, koje se ogleda u "dot-com", "društvenim mrežama" i veb "iskustvu", i novog Interneta koji će dobiti nove i revolucionarne aplikacije sa potencijalom da značajno poboljšaju kvalitet života. S obzirom na to da se različiti uređaji već isporučuju sa ugrađenim računarskim komponentama i sa mogućnošću povezivanja sa Internetom i mogućnostima međusobne komunikacije sasvim je realno da budu izloženi nekim varijantama napada koji su već viđeni u dosadašnjoj praksi. U ovom radu su analizirani neki aspekti “čovek u sredini” napada u vezi sa Internetom stvari. Posle kratkog uvodnog izlaganja o Internetu stvari i “čovek u sredini” napadu, u radu je prikazana tehnologija izvođenja ovog napada, kao i eventualne koristi koje napadač može imati od uspešno izvedenog napada. Takođe, prikazani su i neki poznatiji primeri uspešno izvedenih napada, kao i neki od načina zaštite od tih i sličnih napada. Razmotrene su i ekonomske posledice ovakvih napada. U zaključku je prikazan rezime cele analize uz pretpostavke o budućem razvoju Interneta stvari i napadima na priključene uređaje.

Ključne reči:
Internet stvari, čovek u sredini, internet prisluškivanje, komunikacije

Kliknite ovde za povratak na vrh straniceAGRARNA REFORMA U RUSIJI U XIX VEKU I NJEN UTICAJ NA RUSKU PRIVREDU

Boris Bursać
Stanislav Glumac


Rad prihvaćen: 17.10.2016.

Rezime
Sa apsolutnim pravom možemo reći da XIX vek za Rusiju predstavlja period donošenja krucijalnih zakona – reformi sa jednim jedinim ciljem a to je modernizacija usnule Ruske carevine. Iako je Rusija u tom periodu feudalna država, plemstvo i dalje vodi glavnu reč dok kmetovi nose jaram napretka. Zemlje zapadne Evrope se uveliko nalaze u procesu industrijalizacije dok Ruska carevina sa značajnom ulogom u svetskim zbivanjima XIX veka, zadržava kmetstvo i time usporava svoj dalji napredak. Zahvaljujući svojim prirodnim bogatstvima opstaje i snabdeva sirovinama zapadnoevropsku industriju. Ipak to nije bilo dovoljno, Rusija je počela sve više ekonomski da zaostaje što će kasnije stvoriti probleme i uzdrmati carevinu. Smatralo se da car Aleksandar I ima volje i snage za sprovođenje preko potrebnih reformi, ali ga je rat sa Napoleonom duboko uverio da je društveno politički sistem plemićke imperije, jedini način da se sačuva ruska država. Sledeći datum koji je obeležio rusku istoriju jeste 1861. godina odnosno godina ukidanja kmetstva u Rusiji taj događaj je u istoriji ostao upamćen kao agrarna reforma ili reforma sela i biće centralni predmet analize ovog rada. Rad predstavlja osvrt na jedan period u kom je Rusija počela da se budi iz svog zimskog sna, period vladavine najprogresivnijeg ruskog cara Aleksandra II Romanova, i pre svega period u kome je sve svedeno na jedno hamletovsko pitanje propadati ili opstati. Takođe ćemo se osvrnuti na položaj ruske privrede danas i njenom trnovitom putu opstanka pod sankcijama međunarodne zajednice

Ključne reči:
Rusija, reforme, ukidanje kmetstva, Aleksandar II, ekonomski razvoj

Kliknite ovde za povratak na vrh straniceMESTE NGO i FBIM Transactions podržavaju timski rad i posebno međunarodnu naučnu saradnju.

Zato smo posebno spremni da publikujemo radove timova sastavljenih od autora iz dve ili više balkanskih zemalja.

To switch to English, click the icon

To switch to English, click the icon