FBIM Transactions
Urednik
Zoran Čekerevac
Ukoliko želite da recenzirate ili da komentarišete neki od najavljenih članaka, molimo vas da prvo iskopirate naziv članka i da potom kliknete ovde.
U sledećem broju


U sledećem broju, između ostalog objavljujemo:
(Da biste pročitali apstrakt rada kliknite naslov rada)

 1. Kamil Boc, Zdenek Dvorak i Zoran Čekerevac
  BEZBEDNOST INFORMACIONIH I KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA

  Da biste pročitali ovaj članak pre zvaničnog objavljivanja u časopisu kliknite ovde

 2. Boris Bursać
  POREKLO ISLAMSKE DRŽAVE

  Da biste pročitali ovaj članak pre zvaničnog objavljivanja u časopisu kliknite ovde

 3. Boris Bursać
  TERORISTIČKE ORANIZACIJE U SIRIJI

  Da biste pročitali ovaj članak pre zvaničnog objavljivanja u časopisu kliknite ovde

 4. Hatidža Beriša i Katarina Jonev
  IZAZOVI INFORMACIONE BEZBEDNOSTI U SISTEMU ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE

  Da biste pročitali ovaj članak pre zvaničnog objavljivanja u časopisu kliknite ovde

 5. Nenad Bingulac
  NEDOZVOLJENOST OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI I PREKRŠAJNA ODGOVORNOST PO OSNOVU ZAKONA O ZAŠTITI LIČNOSTI

  Da biste pročitali ovaj članak pre zvaničnog objavljivanja u časopisu kliknite ovde

 6. Srđan Blagojević
  SOCIJALNI INŽENJERING I LIČNI PODACI

  Da biste pročitali ovaj članak pre zvaničnog objavljivanja u časopisu kliknite ovde

 7. Zoran Čekerevac, Zdenek Dvorak i Lyudmila Prigoda
  SAVREMENA RAČUNARSKA FORENZIKA I FORENZIČKI ALATI

  Da biste pročitali ovaj članak pre zvaničnog objavljivanja u časopisu kliknite ovde

 8. Haris Hamidović
  OBAVEZA PODUZIMANJA TEHNIČKIH MJERA ZAŠTITE PODATAKA TEMELJEM EU UREDBE O ZAŠTITI PODATAKA

  Da biste pročitali ovaj članak pre zvaničnog objavljivanja u časopisu kliknite ovde

 9. Goran Jovanov, Nemanja Jovanov i Radovan Radovanović
  IDENTIFIKACIJA SCENARIJA OTKAZA I KONCEPIRANJE MATEMATIČKIH ALATKI U NUMERIČKOM PROCENJIVANJU RIZIKA

  Da biste pročitali ovaj članak pre zvaničnog objavljivanja u časopisu kliknite ovde

 10. Mario Lukinović
  KRIPTOVALUTE, BLOKČEJN I BITKOIN

  Da biste pročitali ovaj članak pre zvaničnog objavljivanja u časopisu kliknite ovde

 11. Željko Nikač
  USVOJEN ZAKON O NACIONALNOM DNK REGISTRU U REPUBLICI SRBIJI

  Da biste pročitali ovaj članak pre zvaničnog objavljivanja u časopisu kliknite ovde

 12. Zoran Milanović
  INFORMACIONO-BEZBEDNOSNA KULTURA MLADIH U SRBIJI

  Da biste pročitali ovaj članak pre zvaničnog objavljivanja u časopisu kliknite ovde

 13. Živanka Miladinović Bogavac
  PRAVNA REGULATIVA DEČIJE PORNOGRAFIJE NA INTERNETU

  Da biste pročitali ovaj članak pre zvaničnog objavljivanja u časopisu kliknite ovde

 14. Boško Rodić
  IT VEŠTAK IZMEĐU SCILE I HARIBDE

  Da biste pročitali ovaj članak pre zvaničnog objavljivanja u časopisu kliknite ovde

 15. Miroslav Stevanović i Dragan Đurđević
  IZAZOV ZLOUPOTREBE INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA ZA JAVNO INFORMISANJE

  Da biste pročitali ovaj članak pre zvaničnog objavljivanja u časopisu kliknite ovde

 16. Branka Mijić
  INFORMACIJSKA SIGURNOST U BOSNI I HERCEGOVINI

  Da biste pročitali ovaj članak pre zvaničnog objavljivanja u časopisu kliknite ovde

 17. Salih Šutković, Nebojša Zakić i Aleksandra Tornjanski
  UTICAJ TRANSFORMACIONOG LIDERSTVA I LIDERSTVA PROMENE NA SPREMNOST ZA PROMENU I PREDANOST PROMENI

  Da biste pročitali ovaj članak pre zvaničnog objavljivanja u časopisu kliknite ovde

 18. Dušan Regodić, Marija Matotek i Radomir Regodić
  PRIMENA INTELIGENTNIH TEHNOLOGIJA PRI UPRAVLJANJU LANCIMA SNABDEVANJA

  Da biste pročitali ovaj članak pre zvaničnog objavljivanja u časopisu kliknite ovde

 19. Slobodan Vuksanović
  MENADŽMENT U NASTAVNOM PROCESU - ULOGA NASTAVNIKA

  Da biste pročitali ovaj članak pre zvaničnog objavljivanja u časopisu kliknite ovde

 20. Aleksandar Gračanac, Vladimir Stojanović i Nada Živanović
  TEHNIČKA SPECIJALIZACIJA LJUDSKIH RESURSA U SEKTORU MSPP U SRBIJI KAO USLOV RAZVOJA

  Da biste pročitali ovaj članak pre zvaničnog objavljivanja u časopisu kliknite ovde

 21. Lyudmila Prigoda, Milanka Bogavac i Jelena Maletić
  PRIMENA RFID TEHNOLOGIJE – NEKI PROBLEMI I PRAVCI RAZVOJA

  Da biste pročitali ovaj članak pre zvaničnog objavljivanja u časopisu kliknite ovde
BEZBEDNOST INFORMACIONIH I KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA

Kamil Boc
Zdenek Dvorak
Zoran Čekerevac


Rad prihvaćen: 21.11.2018.

Rezime
Sa razvojem kompjuterizacije, informacione i komunikacione tehnologije (IKT) naglo prodiru u sve oblasti ljudskog života. Stanje sigurnosti informacija i sigurnosti informacionih sistema je na relativno niskom nivou. Pretnje i rizici u vezi sa IKT po značaju i težini mogućih posledica najčešće su usmereni ka državnom nivou, nešto manje ka bankama, osiguravajućim kompanijama, marketinškim i drugim kompanijama koje poseduju veće količine ličnih podataka korisnika. Međutim, napadima su izložena i mala preduzeća i vrlo često i pojedinci. Autori u radu analiziraju pravno okruženje Slovačke Republike. Posle uvodnih razmatranja, u radu se analizira zakonska regulativa Evropske Unije i, posebno, Republike Slovačke. Akcenat je stavljen na bezbednosne standarde informacionih sistema Republike Slovačke. U nastavku su prikazane tehničke norme od značaja za bezbednost informacionih i komunikacionih tehnologija. Autori su se u radu bavili dugoročnim pitanjima bezbednosti i širenja dobre prakse u zaštiti imovine, informacionih i komunikacionih sistema. Cilj ovog članka je predstavljanje standardnih sigurnosnih i informacionih sistema Evropske unije. Na osnovu izvršenih istraživanja, autori ukazuju na to da cilj akademskog okruženja treba da bude neprekidno pronalaženje rešenja novih i novih izazova koji se svakodnevno javljaju. Jedan od veoma teških zadataka je prenošenje ovog novog znanja u zakonski okvir i tehničke standarde.

Ključne reči:
bezbednost, sigurnost, informacione i komunikacione tehnologije, standardi, norme, Slovačka

Kliknite ovde za povratak na vrh stranicePOREKLO ISLAMSKE DRŽAVE

Boris Bursać

Rad prihvaćen: 21.11.2018.

Rezime
Terorizam kakav danas poznajemo nikako nije nova tvorevina već se on krije u društvenoj zajednici u obliku taktike, strategije, doktrine, metode i sredstva oko kojih samo treba da se postigne konsenzus da bi izašao na svetlost dana. Dok terorizam neki vide kao zločin drugi ga opisuju kao svetu dužnost, i dokle god postoje ove dve zavađene strane terorizma će biti. Teroristi su danas obučeniji i opremljeniji samim tim i neuhvatljiviji kao nikad do sad, to je dovelo da se ovaj fenomen brzo proširi i zahvati celu planetu. Apsolutno ovoj rasprostranjenosti doprinosi i neadekvatna i pre svega nejedinstvena terminološka određenost terorizma kao pojma. Iako se svetska javnost slaže oko toga da je terorizam svetsko zlo a terorističke organizacije okarakterisane su kao zločinačke, globalni centri moći koriste ovu konfuziju a terorizam koriste radi postizanja sopstvenih interesa. Tako da se sedište terorističkih aktivnosti u skladu sa tim interesima danas stacioniralo na Bliskom istoku a u mnoštvu terorističkih organizacija jedna se istakla kao vodeća i na svom razvojnom putu prerasla je u nešto što danas nazivamo Islamska država.

Ključne reči:
terorizam, Ansar al Islam, salafizam, vehabizam, Islamska država

Kliknite ovde za povratak na vrh straniceTERORISTIČKE ORANIZACIJE U SIRIJI

Boris Bursać

Rad prihvaćen: 27.11.2018.

Rezime
Poslednjih sto godina Sirija je bila sinonim za turbulentna dešavanja, politička previranja ratove, tako da možemo reći da nije iznenađujući sled događaja koji je zadesio Siriju. Sukob koji je počeo u vidu demonstracija 2011. godine odnosno, u vidu svojevrsnog konflikta vlasti i opozicije prerastao je u oružani sukob sa više od 200.000 mrtvih i 10.000.000 raseljenih. Usled ovakvog haosa iz „pandorine kutije“ izletele su islamističke terorističke organizacije iza kojih ostaju beda i siromaštvo, nezaposlenost, politički haos, destabilizacija, nasilje, masakri, borba bilo kad i svuda u svakom gradu, selu, zaseoku, dakle stanje opšteg rasula gde se konfliktima ne nazire kraj. Sve je počelo takozvanim „Arapskim prolećem“ u Tunisu, da bi se kasnije proširilo na Egipat, Libiju, Bahrein, Siriju, Jemen, Alžir, ponovo Irak, Jordan, Maroko, Oman i još nekoliko država gde su sukobi bili manjeg intenziteta. Cilj ovog rada je ideja da se pruže potrebna znanja proistekla iz opsežne analize, pre svega ideoloških, politikoloških, socioloških gledišta odnosno stanovišta terorističkih organizacija sa prostora Sirije i da se na najbolji način u pravom smislu omogući razumevanje njihovih delatnosti i njihovog velikog uticaja na razvoj terorizma u celini.

Ključne reči:
terorizam, Al Nusra, Al Šam, Liva al Tavhid, Liva al Hak, Sirijski islamski front

Kliknite ovde za povratak na vrh straniceIZAZOVI INFORMACIONE BEZBEDNOSTI U SISTEMU ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE

Hatidža Beriša
Katarina Jonev


Rad prihvaćen: 22.11.2018.

Rezime
Informaciona bezbednost je aspekt bezbednosti koji se odnosi na bezbednosne rizike povezane sa upotrebom informaciono-komunikacionih tehnologija, uključujući bezbednost podataka, uređaja, informacionih sistema, mreža, organizacija i pojedinaca. Razvoj novih tehnologija donosi nesumnjive koristi za društvo, ali paralelno sa tehnološkim razvojem dolaze i novi bezbednosni izazovi. Visokotehnološki kriminal i hakerski napadi na informacione sisteme mogu bitno da ugroze kako funkcionisanje državne infrastrukture i nacionalnu bezbednost, tako i sistem odbrane Republike Srbije. Napadi na informacione sisteme mogu da bitno ugroze funkcionisanje sistema odbrane Republike Srbije, kao što je bio slučaj u Estoniji 2007. godine, kada je izvršen sajber napad na IKT sisteme državnih organa, kada je došlo do blokade informacionih sistema. Poznat je i slučaj unošenja računarskog virusa „Staksnet” u nuklearnu elektranu u Iranu 2010. godine, sa namerom da se izvrši sabotaža industrijskih sistema. Pored toga, postoje pretnje po odbranu koje se po međunarodnom pravu ne mogu svrstati u oblike oružane agresije, ali su prisutne u međunarodnim odnosima. Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova, broj prijavljenih krivičnih dela iz oblasti visokotehnološkog kriminala raste 50% godišnje. Napadi na servere državnih organa sve su učestaliji i napredniji. U radu će sagledati sa kojim se izazovima informaciona bezbednost u sistemu odbrane Republike Srbije, Takođe u radu će se razmatraju neki od načina ugrožavanja savremenih komunikacionih i računarskih sistema i mreža.

Ključne reči:
bezbednost, sistem odbrane, informaciona bezbednost, izazovi, Republika Srbija, ugrožavanje, mreža

Kliknite ovde za povratak na vrh straniceNEDOZVOLJENOST OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI I PREKRŠAJNA ODGOVORNOST PO OSNOVU ZAKONA O ZAŠTITI LIČNOSTI

Nenad Bingulac

Rad prihvaćen: 27.11.2018.

Rezime
Zaštita ličnih podataka usled značajnog tehnološkog iskoraka i sve masovnijih korišćenja društvenih mreža, online usluga i sličnih savremenih pogodnosti, postaje sve teža, kako u doslovnom smilsu, tako i u zakonodavnom pogledu, posebno onda kada ne postoji informisanost o tome koji se lični podaci u kojim slučajevima mogu zahtevati, a koji ne mogu. Po ovom pitanju pojedina istraživanja ukazuju na to da značajni procenat ljudi nije upoznat sa prethodno pomenutom tematikom, ali i da mnogi od njih nemaju ni neku posebnu volju da se o tome informišu. Upravo ovo dovodi do dodatne problematike posebno kada se radi o raznim mogućim oblicima zloupotreba ličnih podataka. U ovom istraživanju fokus će biti na dva centralna pitanja i to na nedozvoljenoj obradi podataka na osnovu zakona o zaštiti ličnosti, dok će se drugo pitanje odnositi na prekršajnu odgovornost koja proizilazi iz kršenja pomenutog zakona, a sve kako bi se postigla generalna i specijalna prevencija. Značaj razmatranja ove problematike nije samo u sagledavanju koji su to podaci čija obrada nije dozvoljena i razmatranju prekršajne odgovornosti usled kršenja pomenutog zakona, već je i u podizanju svesti o pomenutoj problematici, preventivnim merama zaštite, a posredno će se ukazati i na pribavljanje podataka o ličnosti na zakonom predviđen način.

Ključne reči:
nedozvoljenost obrade podataka, prekršajna odgovornost, zakon o zaštiti ličnosti, obrada podataka

Kliknite ovde za povratak na vrh stranice
SOCIJALNI INŽENJERING I LIČNI PODACI

Srđan Blagojević

Rad prihvaćen: 27.11.2018.

Rezime
U današnjem informacionom okruženju sve je više pretnji i opasnosti za bezbednost računarskih korisnika. Jedna od ovih pretnji koja je veoma rasprostranjena i bez izgleda da se u budućnosti umanji, je svakako krađa ličnih podataka. Da bi se do njih došlo, zlonamernici su spremni na obimnu pripremu, istraživanja pojedinaca i kompanija, čekajući pravi trenutak da napadnu i ostvare svoje ciljeve, pa je potrebno uočiti i neke od najkarakterističnijih prevara koje koriste socijalni inženjering, kao i njihovu genezu na Internetu i društvenim mrežama. Korišćenje društvenih mreža je kritično u odnosu na bezbednost i privatnost korisnika. Velika količina informacija objavljenih i često javno podeljenih na profilu korisnika, sve više privlači pažnju napadača. Umesto da napadač inicira kontakt sa žrtvom, metode obrnutog socijalnog inženjeringa se primenjuju da žrtva bude namamljena da prva kontaktira napadača što za posledicu ima ostvaren visok stepen poverenja između žrtve i napadača. Integracija socijalnog inženjeringa u ove napade predstavlja nove, složenije pretnje i pokušaje da se od korisnika Interneta uzmu lični podaci koji su za napadača moneta kojom se trguje ili koja se lako zamenjuje za novac. Da bi se ovi napadi na vreme prepoznali, pomaže nam uočavanje njihovih karakteristika, a da bi smo u potpunosti sagledali problem, neophodno je znati i pravu vrednost ličnih podataka i šta oni predstavljaju u svetu crnog Internet tržišta.

Ključne reči:
socijalni inženjering, lični podaci, prevare, bezbednost, zaštita

Kliknite ovde za povratak na vrh straniceSAVREMENA RAČUNARSKA FORENZIKA I FORENZIČKI ALATI

Zoran Čekerevac
Zdenek Dvorak
Lyudmila Prigoda


Rad prihvaćen: 27.11.2018.

Rezime
Sve veća upotreba računara i na njima zasnovanih uređaja i opreme omogućila je znatna poboljšanja u funkcionisanju preduzeća i ustanova, ali i pojedinačnih korisnika. Istovremeno su se pojavili i rizici zbog njihove nepravilne upotrebe ili zloupotrebe. Do gubitka ili krađe podataka može doći na najrazličitije načine, od greške u radu korisnika, do pojedinačnih ili masovnih napada zlonamernih napadača. Neke od problema je moguće rešiti upotrebom alata samog operativnog sistema ili korišćenog softvera, a za pojedine situacije, kada je (ne)delo već izvršeno, potrebno je koristiti specijalne, namenske forenzičke alate. U slučaju potrebe za sudskim veštačenjem, zadatak forenzičara postaje još kompleksniji, jer uz otkrivanje uzroka, forenzičar mora da pruži i valjane dokaze da je delo učinjeno i (ako je moguće) ko ga je učinio, ali i da sam artefakt ostavi u nepromenjenom stanju da bi mogla da se izvrše i druga forenzička istraživanja bilo u vezi sa drugim razlozima bilo da ih izvrši druga institucija (ili drugi forenzičar). Zbog toga, a i zbog drugih razloga, neophodno je korišćenje specijalizovanih forenzičkih alata. U ovom radu se posle uvodnog dela u kome se razmatraju forenzika i antiforenzika, kratka istorija i savremena zakonska regulativa, kao i izazovi u vezi sa forenzikom i alatima, detaljnije razmatraju računarski forenzički alati. Akcenat je stavljen na besplatne forenzičke alate. U zaključcima rada su sumirani stavovi o forenzici i forenzičkim alatima i ukazano na pravce budućeg razvoja, posebno u vezi sa masovnijom primenom Interneta stvari.

Ključne reči:
forenzika, antiforenzika, IT alati, računari, Internet stvari, bezbednost, zaštita

Kliknite ovde za povratak na vrh stranice
OBAVEZA PODUZIMANJA TEHNIČKIH MJERA ZAŠTITE PODATAKA TEMELJEM EU UREDBE O ZAŠTITI PODATAKA

Haris Hamidović

Rad prihvaćen: 27.11.2018.

Rezime
25. maja 2018. godine u svim zemljama Evropske unije stupila je na snagu Uredba o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom ličnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opšta uredba o zaštiti podataka - Uredba). Zaštita prava i sloboda pojedinaca s obzirom na obradu ličnih podataka zahtijeva da se poduzmu odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere radi osiguravanja poštovanja uslova ove Uredbe. Za kršenje odredbi koje se odnose na sigurnost obrade predviđene su upravne novčane kazne u iznosu do 10 000 000 EUR, ili u slučaju poduzetnika do 2 % ukupnog godišnjeg prometa na svjetskom nivou za prethodnu finansijsku godinu. U ovom radu predstavljamo obaveze provođenja odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera zaštite ličnih podataka i mogućnost korištenja međunarodnih standarda za dokazivanje sukladnosti.

Ključne reči:
informacijska sigurnost, privatnost, GDPR, ISMS, PIMS, ISO/IEC 27001, ISO/IEC CD 27552

Kliknite ovde za povratak na vrh stranice

IDENTIFIKACIJA SCENARIJA OTKAZA I KONCEPIRANJE MATEMATIČKIH ALATKI U NUMERIČKOM PROCENJIVANJU RIZIKA

Goran Jovanov
Nemanja Jovanov
Radovan Radovanović


Rad prihvaćen: 27.11.2018.

Rezime
U procesnoj industriji menadžment rizika je tradicionalno fokusiran na razmatranje verovatnoće specifičnih događaja ili havarijskih situacija. U energetskim postrojenjima koja predstavljaju najznačajnije polje primene, od 70-tih godina prošlog veka u SAD je uveden struktuirani pristup za identifikaciju scenarija otkaza. Procena rizika predstavlja proces odlučivanja u odnosu na to da li se postojeći rizici nalaze u opsegu prihvatljivog rizika i da li su postojeći postupci za kontrolu rizika adekvatni. Glavni razlog zbog čega je potrebno napraviti procenu rizika je mogućnost za upravljanje rizikom, njegovo smanjenje ili eliminaciju.Procena rizika treba da bude što je moguće objektivnija i da ista zavisi od naučnih kriterijuma. Po dobijanju informacije u vezi sa rizikom, možemo početi sa primenom efektivnih metoda za njegovo smanjenje, čime ćemo ostvariti povećanje efikasnosti u smanjenju rizika. Metodološki tok procedure procene rizika predstavlja osnovu za pravilno procenjivanje odnosno snimanje situacije poslovnog sistema. Rezultat stanja sistema u primeni određenih modela za procenu rizika, zavisi isključivo od pravilno donošenih rezultata u metodološkom toku procene rizika.Na osnovu daljih rezultata vrši se rangiranje numeričko procenjivanje rizika, odnosno Rizik (R) se rangira od prihvatljivog (zanemarljivo malog rizka) ranga R1 do ekstremno visokog rizika ranga R5, koji ne dozvoljava da aktivnost niti počne niti se nastavi, dok se nivo rizika ne smanji.Takođe se daje tabelarni prikaz opisa kriterijuma za procenu verovatnoće, kao i kriterijumi za učestalost otkaza i rangiranje rizika.Vrednovanje procene rizika se postiže prikazom modela matrice. Postoje matrice sa različitim brojem nivoa, ali najjednostavniji model matrice rizika je 3x3 sa tri nivoa rizika. Na osnovu matrice za ocenu rizika definiše se rang rizika za klasifikaciju i karakterizaciju procene rizika.

Ključne reči:
Verovatnoća, rangiranje, procenjivanje, kriterijum učestalosti, kriterijum otkaza

Kliknite ovde za povratak na vrh straniceKRIPTOVALUTE, BLOKČEJN I BITKOIN

Mario Lukinović

Rad prihvaćen: 16.03.2019.

Rezime
Kriptovalute (engl. "cryptocurrency") su digitalne (virtualne) valute, koje iako su sredstvo razmene, još uvek nisu strogo regulisane zakonom u većini država, a u pojedinim su čak i zabranjene. Veliki broj ljudi, uključujući i IT stručnjake i programere ne znaju mnogo o ovoj temi, a šira javnost izjednačava pojmove blokčejna i bitkoina. Tržište kriptovaluta danas iznosi gotovo 770 milijardi dolara. Od pojave prvih digitalnih valuta do danas, nastalo je preko 1.300 aktivnih kriptovaluta koje se razlikuju prema svojim svojstvima i upotrebi. Pre bitkoina bilo je mnoštvo neuspelih pokušaja stvaranja digitalnih valuta (digikeš, heškeš, Fejsbuk kredit i dr.). Utopistička ideja da matematika i fizika mogu rešiti društvene probleme započela je svoj život kroz pojavu bitkoina. Genijalna ideja po kojoj funkcioniše bitkoin zasnovana je na tehnologiji blokčejna, čiji kapacitet doseže daleko iznad kripto valuta. Iako se još uvek vode polemike ko stoji iza pseudonima Satoši Nakamoto, njegova zaostavština ima potencijal da promeni svet. Uspeh bitkoina leži u prednostima koje ima u odnosu na druge slične valute, ali njegov značaj prevazilazi i pogodnosti koje je doneo. Banke nisu potrebne za čuvanje podataka o novcu, evidenciju o imovini i svakoj transakciji bitkoina čuvaju računari svih korisnika mreže u zajedničkoj bazi podataka blokčejnu. Sve transakcije su mnogo brže od bankarskih, bez taksi, uz drastično lakše plaćanje preko državnih granica. Bitkoin svojim korisnicima pruža bezbednosti bez identifikacije, iako blokčejn beleži transakciju, ne beleži ko stoji iza nje. U radu su predstavljeni osnovni principi na kojima su zasnovani bitkoin i druge kriptovalute, pojašnjen odnos između blokčejna i bitkoina.

Ključne reči:
kriptovalute, digtalni novac, kriptografija, blokčejn, bitkoin

Kliknite ovde za povratak na vrh straniceUSVOJEN ZAKON O NACIONALNOM DNK REGISTRU U REPUBLICI SRBIJI

Željko Nikač

Rad prihvaćen: 19.03.2019.

Rezime
Narodna skupština Republike Srbije usvojila je sredinom prošle godine novi Zakon o nacionalnom DNK registru koji je najvažniji pravni izvor za forenzičke analize i veštačenja, pre svega u kontekstu otkrivanja i rasvetljavanja najtežih krivičnih dela i izvršilaca. U pitanju je propis koji je od izuzetnog značaja za procesuiranje krivičnih dela i izvršilaca, donošenje merodavnih sudskih odluka i sankcionisanje izvršilaca. DNK Registar je uspostavljen radi utvrđivanja identiteta nestalih i nepoznatih lica, utvrđivanje identiteta leševa i delova tela. Baza DNK profila koja je uspostavljena sadrži profile nespornih i spornih bioloških uzoraka,koji su utvrđeni u krivičnom postupku i dostavljeni centralnoj laboratoriji NKTC MUP RS. Podaci koji se nalaze u DNK Registru su pre svega lični i stoga treba iskazati veliku senzibilost i obazrivost u postupanju, ne sme narušiti integritet ličnosti i mora se obezbediti njihovo zakonito korišćenje. U kontekstu poznate Prum konvencije (tzv.Šengen III/ i aplikacije Srbije za prijem u EU, autor sugeriše uspostavljanje trajne baza DNK podataka i unapređenje postupka veštačenja i uz poštovanje nacionalne legislative.

Ključne reči:
DNK Registar, baza podataka, rasvetljavanje krivičnih dela, identifikacija izvršilaca, leševa, nestalih i nepoznatih lica, Srbija, EU

Kliknite ovde za povratak na vrh straniceINFORMACIONO-BEZBEDNOSNA KULTURA MLADIH U SRBIJI

Zoran Milanović

Rad prihvaćen: 19.03.2019.

Rezime
Mlađe populacije su najčešći korisnici interneta, a posebno društvenih mreža i kao takve su najugroženija ciljna grupa većine pojavnih oblika zloupotrebe. Zato je sprovedeno istraživanje korišćenjem upitnika, a sa ciljem utvrđivanja njihovih trenutnih znanja i ponašanja na internetu i njihove informaciono-bezbednosne kulture. Rezultati istraživanje treba da imaju za posledicu podizanje svesti krajnjih korisnika o potrebi zaštite podataka, informacija i znanja. Istraživanje je pokazalo postojanje nedoslednosti između stečenih znanja (svesti) o informaciono-bezbednosnim rizicima i ponašanju (informaciono-bezbednosne kulture) ispitanika. Uzroke ovih nedoslednosti autor vidi u nedostatku praktičnih (primenjivačkih) znanja i smatra da mlade treba podsticati da budu aktivniji u sticanju većeg opsega znanja, razumevanja i mogućnosti da se suoče sa problemima.

Ključne reči:
mladi, znanje, ponašanje, svest, informaciono-bezbednosna kultura.

Kliknite ovde za povratak na vrh stranicePRAVNA REGULATIVA DEČIJE PORNOGRAFIJE NA INTERNETU

Živanka Miladinović Bogavac

Rad prihvaćen: 22.03.2019.

Rezime
Dečija pornografija, tj. zloupotreba dece u pornografske svrhe, nesporno je veliki problem društva u eri kada se prava čoveka i deteta stavljaju na prvo mesto. Ona je i ozbiljan kriminološki, sociološki i viktimološki problem, te se njime bave i stručnjaci raznih naučnih sfera, a ne samo pravnici. Iskorišćavanje dečijeg psihičkog i fizičkog integriteta doživljava svoju ekspanziju, nasuprot preventivnim i restriktivnim naporima međunarodne zajednice kao i naporima Republike Srbije da se taj problem na legalan način suzbije. Vode se brojne naučne rasprave širom sveta, kojima se pokušava doći do „idealnog“ rešenja. Moderno doba olakšava ekspanziju dečije pornografije sa razvojem tehnologija. Sa nastankom modernih računara i programa razvila se najpoznatija svetska društvena mreža koja ima širok spektar funkcija i mogućnosti - internet. Ona svakako ima svoje pozitivne strane, na prvom mestu što omogućuje ljudima da se povezuju širom sveta, komuniciraju, upoznaju, razmenjuju informacije i iskustva preko poruka, slika, snimaka... Sve pozitivne strane interneta su podložne i zloupotrebi. Kako je velika količina informacija postala lako dostupna korisnicima širom sveta, ona je počela da predstavlja i pogodnu osnovu za vršenje različitih krivičnih dela. Mogućnost anonimnosti na internetu, slobodan protok sadržaja i dostupnost tom istom sadržaju, stvaraju brojne opasnosti, od kojih je jedna dečija pornografija.

Ključne reči:dečija pornografija, pornografija, visokotehnološki kriminal, internet, zloupotreba dece

Kliknite ovde za povratak na vrh straniceIT VEŠTAK IZMEĐU SCILE I HARIBDE

Boško Rodić

Rad prihvaćen: 22.03.2019.

Rezime
APrihvatajući se veštačenja u IT sudski veštak se susreće sa brojnim: moralnim, stručnim, i, razume se objektivnim problemima. U ovom radu pokušaćemo da dodirnemo spomenute probleme nudeći rešenja iz sopstvenog iskustva. Prvi problem jeste – dobiti posao, drugi uraditi posao i treći – naplatiti posao. Posao se dobija pre svega direktno preko sudova. Veštake predlažu i individue – učesnici u pravosudnom postupku: tuženi, tužioci i/ili njihovi opunomoćenici. Stranke (tuženi i/ili tužilac) mogu iz raznih razloga da ne prihvate veštaka koje predlaže neko mimo njih. Da bi posao veštačenja bio uspešno realizovan, već spomenuto na početku ovog teksta, veštak mora da savlada brojne Scile i Haribde. Ipak karakterističan problem za srpsko pravosuđe u odnosu na veštake jeste plaćanje, bolje rečeno – neplaćanje. Prema (Derikonjić, 2017) veštacima se duguje oko pola miliona evra. I ako budu isplaćeni, što zbog inflacije, što zbog pravila „bolje danas hiljadu, nego za godinu dana – deset hiljada“, veštaci su stalno u problemu. Poseban problem je realno vrednovanje – valorizacija nečijeg rada prilikom veštačenja. Saglasimo se da je IT veštačenje u domenu visokotehnološkog kriminala gde se zahteva najviši mogući stepen stručnosti – znanja. Kako platiti to znanje?

Ključne reči:IT, zakoni, veštačenje, nalaz i mišljenje, naplata veštačenja

Kliknite ovde za povratak na vrh straniceIZAZOV ZLOUPOTREBE INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA ZA JAVNO INFORMISANJE

Miroslav Stevanović
Dragan Đurđević


Rad prihvaćen: 22.03.2019

Apstrakt
U ovom članku posmatramo informisanje kao proces činjenja javno dostupnim podataka i informacija, njihovom distribucijom u kiber prostoru. S obzirom da je informisanje osnovno pravo svake individue i obaveza javnih vlasti, pojava fenomena nazvanog „lažne vesti“ implicira da javne vlasti ne uspevaju, u savremenim uslovima, da obezbede pravo na objektivno i tačno informisanje. Problem koji fokusiramo je u kom obimu informacione tehnologije mogu biti instrumentalizovane za relativizovanje funkcije javnog informisanja. U navedenom kontekstu, cilj rada je da se izoluju mehanizmi zloupotrebe, kako bi ih bilo moguća blagovremeno prepoznati i suprotstaviti se štetnim posledicama u realnom prostoru. Metodološki, rad se zasniva na fenomenološkoj distinkciji značaja utiska naspram na faktičkog stanja, kako bi se došlo do realne vrednosne dimenzije informisanja. Pokazatelji dobijeni na taj način podvrgnuti su analizi sa aspekta potencijalnog strukturalnog i funkcionalnog uticaja sistematske instrumentalizacije informacionih tehnologija za nametanje mnjenja umesto informisanja. Rezultati analize ukazuju da postoji niz rizika koji proističu iz neuređene i nekontrolisane masovne primene informacionih tehnologija, a koji potiču iz neravnopravnog položaja učesnika u kiber prostoru. Nalazi daju osnova za zaključak da potencijalni rizici uključuju i moguće ofanzivno delovanje, te da zahtevaju uređenje preuzimanja i prenošenja informacija i podataka u nacionalnom kiber prostoru. U tom kontekstu, čini se da evaluacije informacionih tehnologija ne može biti prepuštna autarhičnim inicijativama, već da mora biti predmet sistematske ocene od strane relevantnih forenzičkih tela.

Ključne reči:
percepcija, narativ, geoprostorno prikupljanje podataka, metapodaci, prikupljanje podataka o ljudskom domenu

Kliknite ovde za povratak na vrh straniceINFORMACIJSKA SIGURNOST U BOSNI I HERCEGOVINI

Branka Mijić

Rad prihvaćen: 24.03.2019

Apstrakt
U današnje vrijeme informacijsku sigurnost najčešće povezujemo s raznim internetskim prijetnjama poput hakerskih napada, virusa ili raznih drugih aplikacija koje imaju funkciju da naprave štetu našem računalu, informacijskom sustavu, a samim tim i informacijama. Međutim, informacijsku sigurnost treba promatrati u širem kontekstu. Moguće nekontrolirano „curenje“ važnih i vrijednih informacija izvan sustava predstavlja veliku prijetnju organizaciji, kompaniji. Možemo reći da informacije koje često mogu biti vrlo važne ili okarakterizirane kao tajne i povjerljive, nisu uvijek u elektronskom obliku, one mogu biti i u pisanim dokumentima, slikama, tablicama, grafikonima i sl. U današnje vrijeme, velika većina spomenutih informacija je u digitalnom obliku, te se tema ovog rada, odnosi na sigurnost informacija, rizicima, procjeni i upravljanju rizicima i zakonskim regulativama a sve u svrsi zaštite, odnosno, sigurnosti informacije i informacionog sustava, a za sve to je potrebna primjena standarda iz serije ISO27001.

Ključne reči:
informacijska sigurnost, procjena rizika, upravljanje rizikom, zakonske regulative i ISO 27001

Kliknite ovde za povratak na vrh straniceUTICAJ TRANSFORMACIONOG LIDERSTVA I LIDERSTVA PROMENE NA SPREMNOST ZA PROMENU I PREDANOST PROMENI

Salih Šutković
Nebojša Zakić
Aleksandra Tornjanski


Rad prihvaćen: 22.03.2019

Apstrakt
Negativni stavovi o promeni su jedan od glavnih uzroka neuspeha organizacione promene. Istraživači su se isprva najviše fokusirali na otpor promeni a kasnije je razvijeno više konstrukta sa istraživačkim instrumentima koji reprezentuju pozitivne stavove članova organizacije o promenama među kojima se izdvajaju spremnost za promenu i predanosti promeni. Spremnost za promenu stvara pozitivnu energiju neophodnu za uspeh napora promene i važna je karika za dostizanje željenih ishoda promene. Spremnost za promenu je složen i multidimenzionalan konstrukt. Predanost promeni je konstrukt sa snažnim pozitivnim fokusom. Visoko predani članovi organizacije ulažu napore, pokazuju inicijativu i kooperativno se ponašaju što doprinosi efektivnoj implementaciji promene. U kontekstu organizacione promene se generalno koriste dva pristupa za razumevanje uloge liderstva u oblikovanju odgovora sledbenika na promenu: transformaciono liderstvo i liderstvo promene. Transformaciono liderstvo je dugo razvijan konstrukt i jedna je od najinteresantnijih tema savremenih istraživanja o liderstvu iznedrivši veliki broj studija. S druge strane mnogo je manje istraživačkih radova o liderstvu promene i tek u novije vreme je uspostavljen konstrukt i istraživački instrument. U radu se istražuje uticaj transformacionog liderstva i liderstva promene na spremnost za promenu i predanost promeni uključujući i međusobne relacije između spremnosti za promenu i predanosti promeni i predlaže model u kojem spremnost za promenu ima medijatorsku ulogu između liderskih ponašanja i predanosti promeni.

Ključne reči:
organizacione promene, spremnost za promenu, predanost promeni, transformaciono liderstvo, liderstvo promene

Kliknite ovde za povratak na vrh stranicePRIMENA INTELIGENTNIH TEHNOLOGIJA PRI UPRAVLJANJU LANCIMA SNABDEVANJA

Dušan Regodić
Marija Matotek
Radomir Regodić


Rad prihvaćen: 22.03.2019.

Apstrakt
Cilj ovog rada je da se prikaže da efektivna implementacija savremenih informacionih sistema u kompanijama i njihova dostupnost putem Interneta (cloud computing) omogućavaju racionalnije i kvalitenje upravljanje lancima snabdevanja. Primenom novih informacionih sistema, računarstva u oblaku, elektronskog poslovanja i sistema za podršku odlučivanju povećavaju se efikasnost i efektivnost. Kompanije kvalitetnije, jednostavnije, brže i uz manje troškove rešavaju složene procese savremenog razvoja, nove integracije tržišta, zahteve klijenata, različitih razvojnih i proizvodnih lokacija, dobavljača i proizvođača, projektovanja i proizvodnje. Cloud computing, kao nova web tehnologija, sve više se koristi u poslovnom svetu. Efekti korišćenja ove tehnologije u poslovanju su brojni. Cloud computing se može implementirati u širokom spektru poslovnih procesa, u cilju efikasnog upravljanja. Brojne veze aktera u e-lancu snabdevanja, e-proizvodnji i e-trgovini zahtevale su nove softvere za skladištenje, obradu, upravljanje, saradnju, analizu, kreiranje i simulaciju. Razvijaju se inteligentni softverski sistemi koji obezbeđuju autonomnost svim akterima pri pregovaranju oko složenih procesa u lancu snabdevanja i simulacije ovih procesa u virtuelnom svetu. Na nivou 6PL, uslovi interakcije učesnika u logističkom lancu snabdevanja se formiraju u integrisanom informacionom okruženju. Softverska platforma 6PL može se koristiti u logističkim sistemima. U radu su prikazani rezultati analize savremenih nivoa logističkih usluga. Primenom savremenih informacionih i komunikacionih tehnologija ostvarena je virtuelizacija interakcije između učesnika u lancu snabdevanja.

Ključne reči:
cloud computing, informacioni sistem, logistički operator, lanac snabdevanja, sistem za podršku odlučivanju

Kliknite ovde za povratak na vrh straniceMENADŽMENT U NASTAVNOM PROCESU - ULOGA NASTAVNIKA

Slobodan Vuksanović

Rad prihvaćen: 27.03.2019.

Rezime
Cilj ovog teksta jeste u tome da pokaže ulogu nastavnika u organizovanju nastavnog procesa. Polovinu nastavnog procesa predstavlja nastavnik, a drugu polovinu predstavljaju njegovi studenti. U njihovom međusobnom odnosu, koji podrazumeva predavanja, diskusije, pitanja, predloge, nove ideje, ostvaruje se celokupni proces nastave. U tom procesu nastavnik predstavlja samo jedan deo koji ne može da funkcioniše bez saradnje studenata. Ovaj tekst obrađuje obaveze nastavnika koje su neophodne da bi studenti bili motivisani i inspirisani da učestvuju u zajedničkom radu. Nastavnik, kao pojedinac, ne može da ostvari svoj cilj ukoliko nema zainteresovane i ravnopravne sagovornike među studentima.

Ključne reči:
menadžment, nastavnik, nastavni proces, obrazovanje

Kliknite ovde za povratak na vrh stranice


TEHNIČKA SPECIJALIZACIJA LJUDSKIH RESURSA U SEKTORU MSPP U SRBIJI KAO USLOV RAZVOJA

Aleksandar Gračanac
Vladimir Stojanović
Nada Živanović


Rad prihvaćen: 27.3.2019

Apstrakt
Raspoloživi ljudski resursi su jedan od potencijalnih uslova za razvoj MSPP sektora i preduzetništva u Srbiji. Uprkos tome, prisutna je nepovoljna struktura ljudskih resursa, u kojoj tehničke specijalizacije za viši tehnološki nivo, ne dominiraju što uslovljava širenje tehnološkog jaza. Karakteristično je da poslednjih godina u Srbiji postoji i nesklad ponude i tražnje na tržištu menadžera, i to bez obzira kojoj kategoriji firme pripadaju i koje delatnosti obavljaju. Postoji nesklad ponude i tražnje za određenim profilima zanimanja u funkcionisanju neophodnom za MSPP sektor. Ipak, preimućstvo malih firmi je u njihovoj inovativnosti i fleksibilnosti a isto tako, ono što je prednost može postati i nedostatak. Njihova resursna snaga je mala, jer ne mogu pokriti sve funkcije sa dovoljno specijalizovanog tzv. „kadra“ i pribegavaju zapošljavaju trenutno ponuđenim ljudskim resursima sa opštim znanjima zbog racionalizacije. Usvajanjem Strategije za MSPP sektor i preduzetništvo 2015. godine, stvoreni su osnovni uslovi za razvoj preduzetništva i viši nivo ljudskih resursa. Sveobuhvatnim aktivnostima u realizaciji Strategije, prvenstveno u delu izvora finansiranja i alternativnih izvora finansiranja, inovacijama proizvodnji i tehnološkoj opremljenosti, inovativnijim zakonskim rešenjima u narednim godinama, tehnička specijalizacija ljudskih resursa će značajno doprineti rastu konkurentnosti i profitabilnosti. U radu se objašnjava značaj Menadžment ljudskih resursa koji zauzima jednu od najvažnijih tema i pozicija u kreiranju razvoja, funkcionisanja i uspešnosti MSPP sektora u Evropskoj Uniji i kod nas. Zato, Prvo i najznačajnije pitanje različitosti u strukturi zaposlenih, kao i različitosti u menadžmentu, definiše u osnovi i posebno kategorizuje uspešnost mikro, malih srednjih firmi i preduzetnika. U takvom definisanom konceptu, koji implicira nivoe konkurentnosti, u fokus angažovanja menadžmenta se postavlja strategija kontinuiranog kreiranja nivoa visoko stručnih menadžera i zaposlenih. Ovaj evropski trend je posledica, primene 10 principa Akta o malom biznisu iz juna 2008. godine, u cilju postizanja prestižne konkurentnosti. Strateški dokument koji je Evropska Unija usvojila i postavila u prioritete ekonomske politike, omogućio je stabilan rast preduzetništva i usavršavanje inovativnih rešenja, koja su proizvela i nova visoko tehnička zanimanja i novu generaciju menadžera.

Ključne reči:
Tehnička specijalizacija ljudskih resursa, MSPP sektor, menadžer, strategija, menadžment, preduzetništvo.

Kliknite ovde za povratak na vrh stranice


PRIMENA RFID TEHNOLOGIJE – NEKI PROBLEMI I PRAVCI RAZVOJA

Lyudmila Prigoda
Milanka Bogavac
Jelena Maletić

Rad prihvaćen: 27.11.2018.

Rezime
U uslovima savremenog poslovanja i sve veće primene kompjuterskih tehnologija, postavljaju se sve stroža vremenska ograničenja, sve veći zahtevi u pogledu efikasnosti upotrebe mehanizacije, automatizacija tehnoloških procesa, veća pouzdanost i niži troškovi i bolji ekonomski pokazatelji. Kao jedno od pogodnih rešenja, pojavljuje se upotreba RFID tehnologije. RFID sistemi poslednjih desetak godina imaju sve značajnu ulogu u povećanju efikasnosti i smanjenju troškova poslovanja i pored toga što još uvek nisu otkriveni ni iskorišćeni svi potencijali ove tehnologije. RFID tehnologija pruža praktične koristi svakome ko ima potrebe da prati fizičko prisustvo objekata u nekoj sredini. Mnogi unapređuju lance snabdevanja i procese proizvodnje uvođenjem ove tehnologije. Razlozi za korišćenje RFID tehnologije u velikim sistemima su mogućnost potpune automatizacije rada primenom kompjuterskog upravljanja i nadzora, kao i bolja kontrola izdavanja i praćenja stanja u magacinima, uz smanjenje mogućnosti greške kao i krađe i prevare, povećanje profita i kvaliteta, dobijanje izveštaja o izdavanju delova ili goriva (u koje vreme je preuzeto, u kojoj količini...) i dr. U ovom radu je detaljnije prikazano jedno rešenje za kontrolu točenja goriva na stanicama za snabdevanje gorivom na bazi RFID tehnologije. Razmotrene su prednosti i nedostaci ove tehnologije, ekonomski aspekti primene, kao i mogućnosti potpune zaštite od krađe i raznih drugih prevara. Analiza je pokazala da efekti mogu biti: smanjenje ukupnih troškova, optimizacija postojećeg sistema snabdevanja, optimizacija postojećeg sistema praćenja kvantitativnog stanja zaliha goriva na stanicama za snabdevanje gorivom, potrošnja goriva po vozilima i dr. Na kraju rada je analizirana budućnost primene RFID tehnologije, putevi daljeg razvoja i potencijalni rizici primene ove tehnologije.

Ključne reči:
Informacione tehnologije, RFID, kontrola, gorivo, nedostaci, napadi

Kliknite ovde za povratak na vrh stranice
MESTE NGO i FBIM Transactions podržavaju timski rad i posebno međunarodnu naučnu saradnju.

Zato smo posebno spremni da publikujemo radove timova sastavljenih od autora iz dve ili više balkanskih zemalja.

To switch to English, click the icon

To switch to English, click the icon