FBIM Transactions
Urednik - Zoran Čekerevac

Tematske oblasti

Finansije
 • Bankarstvo
 • Bihejvioralne finansije
 • Poslovne finansije
 • Korporativne finansije
 • Finance theory
 • Finansijska tržišta
 • Finansijske strategije
 • Međunarodne finansije
 • Modeliranje u finansijama
 • Javne finansije
 • Oporezivanje
  Biznis
 • Računovodstvo i revizija
 • Poslovne komunikacije
 • Poslovna ekonomija
 • Poslovni informacioni sistemi
 • Oporezivanje u poslovanju
 • E-poslovanje
 • Ekonomija, uključujući ekonomsku: politiku, sisteme, teoriju
 • Obrazovanje za potrebe poslovanja
 • Preduzetništvo
 • Inovacije i nove tehnologije
 • Međunarodna trgovina
 • Celoživotno učenje
 • Marketing
  Informacione tehnologije
 • Primena IT u menadžmentu
 • Primena IT u visokom obrazovanju
 • Računarstvo u oblaku - Cloud computing
 • Računari i nove tehnologije
 • Zaštita podataka
 • Industrijska istraživanja
 • Informacione tehnologije
 • Nove usluge
 • Zaštita informacionih sistema
  Menadžment
 • Politika i društvo
 • Javna uprava
 • Pravni aspekti menadžmenta
 • Menadžment u poljoprivredi
 • Menadžment u kriznim situacijama
 • Menadžment u ekologiji
 • Menadžment u ekonomiji
 • Menadžment u obrazovanju
 • Menadžment u industriji
 • Menadžment u transport
 • Tehnologije i alati kvaliteta u menadžmentu

  Ovo su glavne, ali ne i isključive tematske oblasti.

  Za FBIM Transactions žurnal prihvatljive su i produbljene i proširene verzije najboljih radova sa nedavno održanih naučnih konferencija.

  Radovi će biti publikovani u skladu sa predlozima recenzenata i odlukama Redakcionog odbora. • U sledećem broju časopisa ... kliknite ovde  MESTE NGO i FBIM Transactions podržavaju timski rad i posebno međunarodnu naučnu saradnju.

  Zato smo posebno spremni da publikujemo radove timova sastavljenih od autora iz dve ili više balkanskih zemalja.

  To switch to English, click the icon
  To switch to English, click the icon