FBIM Transactions . . . . . DOI 10.12709/issn.2334-704X . . .

Dobrodošli na matičnu stranu akademskog žurnala

FBIM Transactions

FBIM Transactions – je međunarodni časopis koji se publikuje dva puta godišnje onlajn i u štampanoj verziji (za pretplatnike), a pokriva naučne i stručne, istraživačke i pregledne radove.
FBIM Transactions je zvanični časopis neprofitne nevladine organizacije MESTE.
Časopis je fokusiran na međunarodni nivo, sa gledanjem na predmetnu materiju iz globalne perspektive, ali i neki od radova koji se odnose na lokalne, specifične, pojave, takođe, mogu biti publikovani.
Naučna i tehnološka unapređenja i njihovi društveno-politički uticaji širom sveta mogu da nađu svoje mesto u FBIM Transactions.

Misija
Mi smo ljudi koji žele da pomognu naučnicima i stručnjacima pri razmeni iskustava i da pomognemo opštem napretku društva.

Vizija

Mi želimo da vidimo časopis FBIM Transactions, zajedno sa ostalim časopisima koje će publikovati NVO MESTE, među najpoznatijim i najcitiranijim časopisima na svetu kao posledicu našeg rada i kvaliteta radova koje publikujemo u korist svih naših čitalaca i autora.

Poziv na publikovanje

FBIM Transactions sa zadovoljstvom prihvata na publikovanje, iz celog sveta, visokokvalitetne, originalne istraživačke radove naučnika i stručnjaka, visokoškolskih nastavnika i PhD studenata u oblastima finansija, biznisa (poslovanja), informacionih i drugih tehnologija i menadžmenta. Svi objavljeni radovi će prethodno biti recenzirani po sistemu "peer" recenziranja. Radovi će biti publikovani "online" i kao štampana verzija (za pretplatnike). Detaljnije informacije o publikovanju radova mogu se naći na stranici Uputstva za autore. Prihvaćeni radovi će biti publikovani u FBIM Transactions tematski i prema redosledu prihvatanja. Redakcija će autora zaduženog za korespodenciju obavestiti o vremenu publikovanja.Za pregled najnovijeg broja kliknite na sliku

MESTE NGO i FBIM Transactions podržavaju timski rad i posebno međunarodnu naučnu saradnju.

Zato smo posebno spremni da publikujemo radove timova sastavljenih od autora iz dve ili više zemalja.
U sledećem broju časopisa ... kliknite ovde
To switch to English, click the icon

Naredni broj žurnala će biti publikovan 15. oktobra 2019.
U toku je prijem radova za objavljivanje u narednim brojevima časopisa!


To switch to English, click the icon

Designed by ZCe&Assoc
Email us