Konferencija je završila sa radom 05.05.2018. Da biste pristupili Zborniku rezimea radova objavljenih na konferenciji kliknite dugme "Zbornik".